Φόρμα Σύνδεσης

Ο Δήμος Δελφών προσφέρει στους Δημότες του Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων που προσφέρει η πύλη στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) αφορά σε πρώτη φάση τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ:

 • Ύδρευση - Αποχέτευση
 • Βλάβες Οδοστρώματος
 • Λάμπες Δημοτικού Φωτισμού
 • Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων
 • Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δέντρων
 • Καθαριότητα

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας
 • Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ