Φόρμα Σύνδεσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Δελφών

Σύμφωνα με τον κανονισμό διαβούλευσης η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της 

 

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται η εγγραφή χρηστών στην φόρμα σύνδεσης