ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Β΄ Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων &Πινάκων στις περιοχές της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των ΠΕ 1, 2, 3 και 4 του Σχεδίου πόλης Άμφισσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την Β΄ Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων &Πινάκων στις περιοχές της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των ΠΕ 1, 2, 3 και 4 του Σχεδίου πόλης Άμφισσας