Πρόσκληση στην ειδική εκδήλωση για τον τουρισμό με θέμα "EXPERIENTIAL CUSTOMER HOTEL SERVICE".

Πρόσκληση στην ειδική εκδήλωση για τον τουρισμό με θέμα "EXPERIENTIAL CUSTOMER HOTEL SERVICE".