Πρόσκληση σύγκλησης στην 20η/16.08.2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών

Πρόσκληση σύγκλησης στην 20η/16.08.2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών