Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ