Δελτία Τύπου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ