Δελτία Τύπου

Επίσημος χαρακτηρισμός του Μαυρολιθαρίου ως μαρτυρικού χωριού

Επίσημος χαρακτηρισμός του Μαυρολιθαρίου ως μαρτυρικού χωριού