Δελτία Τύπου

Σημαντικά οφέλη από την Ημερίδα για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο Δελφών

Α.Δ.Τ.: 65/2017

 

ΘΕΜΑ: “Σημαντικά οφέλη από την Ημερίδα για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο Δελφών ”.