Δελτία Τύπου

Ένταξη των μελετών για αναβάθμιση του έργου επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση "Βαρτός"

Ένταξη των μελετών για αναβάθμιση του έργου επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση "Βαρτός