Δελτία Τύπου

Νέες αντικειμενικές αξίες στη Δ.Ε. Παρνασσού

Α.Δ.Τ.: 75/2017

 

ΘΕΜΑ: “ Νέες αντικειμενικές αξίες στη Δ.Ε. Παρνασσού”