Δελτία Τύπου

Εντάχθηκε η πράξη «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Εντάχθηκε η πράξη «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020