Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικού προσωπικού στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71,73,74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007

Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικού προσωπικού στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71,73,74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007