Πρόσκληση σύγκλησης στην 13η/16.05.2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 13η/16.05.2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Συννημένα
Download this file (11.05.2018 Πρόσκληση.pdf)11.05.2018 Πρόσκληση.pdf[ ]