ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού –καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Δελφών για την κάλυψη αναγκών σε (ωδεία, φιλαρμονικές) για το 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη εκπαιδευτικού –καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Δελφών με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας –διά βίου Μάθησης, Πολιτισμού ,Αθλητισμού και Νέας Γενιάς(ωδεία, φιλαρμονικές) για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018