Πρόσκληση σύγκλισης συμβουλίου ΔΚ Ιτέας 15/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΙΤΕΑ  10/3/2017

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                            

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                         

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                            

 

    ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

Αριθμ. Πρωτ. : οικ./4848                                         1.   Λύτρα           Ιωάννη                               

  2.    Μέγκο           Αναστάσιο

  3.   Καλπούζου    Μαρία                                                   

  4.  Οικονόμου     Νικόλαο

 

    ΚΟΙΝ. :     1) Τον  κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο

                                     Δήμαρχο Δήμου Δελφών

                        2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία

                                      Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών

         3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά                           

         Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας

        4) Τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                    α) Μάνιο Ασημάκη

                                                                                                    β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα

                                                                                                    γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία

                                                                                                    δ) Μέγκο Παναγιώτη

                                                                                                    ε) Λεοντίου Ευστάθιο

                                                                                                  στ) Δρακάκη Γεώργιο

                                                                                   

 

Παρακαλούμε όπως στις  15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη ώρα 19:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1.  Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Παπανικολάου Αλίκης του Ιωάννη, με την επωνυμία «POCO»   το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ι. Σκαρίμπα στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών.  

 

  1. Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μωραϊτη Σταύρου του Νικολάου το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 2 & Ανδρούτσου στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών.  

 

 

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   

της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

 

 

                                                                                   ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ