Ανακοίνωση πληρωμής επιδομάτων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                 Άμφισσα 13-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ--

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ                                                        Αριθ.Πρωτ: Δ.Υ

 

                                             

 

                                                                                                       

                                         

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Σας ενημερώνουμε ότι τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο  Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2017, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι κατά την διάρκεια της απογραφής τους, την Παρασκευή 17-3-2017.