ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για την Α΄ Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων &Πινάκων στις περιοχές της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των ΠΕ 1, 2, 3 και 4 του Σχεδίου πόλης Άμφισσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

για την Α΄ Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων &Πινάκων  στις περιοχές της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των ΠΕ 1, 2, 3 και 4 του Σχεδίου πόλης Άμφισσας