Ανοιχτή επιστολή προς συλλογικούς φορείς για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας EUROPEANMOBILITY WEEK 2017

Ανοιχτή επιστολή προς συλλογικούς φορείς
για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
EUROPEANMOBILITY WEEK 2017
Ισότιμη Μεταχείριση: Πολιτισμός και Πρόοδος
“Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα”».