Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Άμφισσας συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Άμφισσας συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας