Συγχαρητήρια επιστολή στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

Συγχαρητήρια επιστολή στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας