Ανακοίνωση διάθεσης προς ενημέρωση της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή του κτιρίου του πρώην Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου»

Ανακοίνωση διάθεσης  προς ενημέρωση  της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή του κτιρίου του πρώην Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου»