ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΒΡΥΣΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΒΡΥΣΗ»

ΤΗΣ  Τ.Κ.  ΕΛΑΙΩΝΑ