Τεύχη δημοπράτησης για το έργο:«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο:«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν.  ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»