Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης 15 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων(1819) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)(1265) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)(1585) 13 Φεβρουαρίου 2018
Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 71η Εκπαιδευτική Σειρά (2018-2019) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)(1567) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων(1568) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)(1754) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)(1757) 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου 13 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1328) 13 Φεβρουαρίου 2018