Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ληξιαρχείο

Ληξιαρχείο, δήλωση γάμου, θανάτου, γέννησης, βάπτισης, διαζύγια

 

 

Αρμόδιοι Υπάλληλοι

Ιωάννης Λιανουλόπουλος  (ΔΕ Άμφισσας) 22650-79144  22650-79230 ΦΑΞ

Λεμονιά Φαρδέλου (ΔΕ Γαλαξιδίου) 2265351213

Νικόλαος Τούμπας (ΔΕ Γραβιάς) 2265350914

Ελένη Μπακοπούλου (ΔΕΔελφών) 2265351300

Δήμητρα Κουβέλη (ΔΕ Δεσφίνας) 2265351400

Αφροδίτη Αδάμ (ΔΕ Ιτέας) 2265351110

Παναγιώτης Κοτρώνης (ΔΕ Καλλιέων) 2265351502

Αικατερίνη Στρογγυλάκου (ΔΕ Παρνασσού) 2234350402 

 

 

Βήματα Διαδικασίας

Ο πολίτης προσέρχεται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων ή  στην κεντρική υπηρεσία του Δήμου και δηλώνει το γεγονός, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που χρειάζονται (πιστ/κό γιατρού, βεβαίωση ιερέα κλπ.)

 

Δικαιολογητικά - Έγγραφα