Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σύγκλησης στην 01η/12.02.2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 08 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση σύγκλησης στην 08η/02.11.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 27 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 07η/20.09.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 15 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 06η/23.06.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 19 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 05η/17.05.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 12 Μαΐου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 04η/26.04.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 21 Απριλίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 03η/24.03.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 21 Μαρτίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 02η/01.02.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 27 Ιανουαρίου 2017
Πρόσκληση σύγκλησης στην 15η/12.12.2016 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 08 Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση σύγκλησης στην 14η/05.12.2016 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010). 01 Δεκεμβρίου 2016